Abuja OSB 'nin Nijerya ekonomisine katkısı büyük olacak

Nijerya Federal Başkenti Abujada, toplam getirisi 1.8 Milyar Amerikan Dolarını bulacak Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin örtüsünün kaldırıldı.Bu proje ile birlikte ülkeye girecek doğrudan dış yatırımın önemli ölçüde artarak hem ülke hem bölge ekonomisine katsı sunacak.

Nijerya Cumhur Başkanı Yardımcısı Abuja Organize Sanayi Parkı’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada “Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması Nijerya Devleti’nin 2020 Milli Kalkınma Planının tatbik edilmesi anlamına gelmektedir” dedi.

“Yapmışolduğumuz bu anlaşma ile birlikte Nijerya hükümeti, Abuja bölgesinin gelecek yabancı yatırımcılar için- özellikle Türk yatırımcıları için uygun hale getirilmesi ve gerekli kolaylıkların sağlanması adına geliştirilmeside hayata geçmiş bulunmaktadır. Ayrıca Türk ve diğer yabancı yatırımcıların yanında kadın ve genç girişimcilerin küçük, orta ölçekte işletmeler hayata geçirmesinede katkıda bulunacaktır” dedi.