Nijerya Yatırım Teşvikleri

Nijerya Yatırım TEŞVİKLERİ

Nijerya’da teşviklerden genel anlamda sorumlu kuruluş Nijerya Yatırımları Teşvik Komisyonu’dur (NIPC).

 

1. GENEL VERGİSEL TEŞVİKLER:

- Kurumlar Vergisi Muafiyeti (yeni yatırımlar için): Nijerya’da öncelikli olarak tespit edilmiş 69 sektörde yatırım yapan firmalara belli kriterleri yerine getirmeleri durumunda 5 yıl, yatırımın ekonomik olarak az gelişmiş bölgelerde yapılması durumunda 7 yıl 0 vergi muafiyeti sağlanmaktadır.

-Gümrük Vergisi Muafiyeti: Enerji ve Tarım sektörlerinde ülkeye getirilecek makine ve ekipman gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmektedir.

-Ar-Ge Harcamalarına Yönelik Vergi Desteği: Ar-Ge harcamaları 0, yerel malzeme kullanılması 0 oranında vergisel muafiyetten faydalanmaktadır.

-Amortisman İndirimi: Nijerya’da bir takvim yılı içerisinde imalatçı firmalar %75 amortisman indiriminden faydalanmaktadır.

-Altyapı Yatırımlarının Vergiden Düşülmesi: Yatırımcılar altyapı yatırımları (elektrik, su, vb.) için yaptıkları masrafların %20’sini vergiden düşebilmektedir.

-İşgücünün Yoğun Kullanıldığı Tesislere Yönelik Vergi Teşviği: İşlemlerin otomasyon olarak yapılmadığı yüksek işgücüne ihtiyaç duyan firmalara yönelik vergi teşviği sağlanmaktadır. Söz konusu teşvikten 1.000 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler , 200 işçi çalıştıran işletmeler %7, 100 işçi veya daha az işçi çalıştıran işletmeler %6 oranında vergi teşviğinden faydalanabilmektedir.

-Katma Değer Desteği: Üretim sürecinde ithal girdi kullanmakla birlikte, üretim sürecinde katma değer yaratan işletmeler 5 yıl boyunca vergi teşvğinden faydalanmaktadır.

-Yatırım Büyütme Desteği: Mevcut yatırımını genişleten, modernize eden veya yeni ürünlere yönelik yatırım yapan firmalar amortisman indiriminden faydalanmaktadır.

-Minimum Yerli Girdi Kullanma Desteği: Sektörler bazında belli oranın üzerinde yerli girdi kullanan firmalar 5 yıl süresince %20 oranında vergi teşviğinden faydalanmaktadır.

 

2. SEKTÖREL TEŞVİKLER

Sanayi:

- İmalat sanayinde bulunan ve cirosu yaklaşık 1 Milyon Naira’nin altında bulunan işletmeler ilk beş yıllık operasyonları boyunca düşük oran olan   % 20 üzerinden vergilendirileceklerdir.

-Cirosu 1 Milyon Naira’dan az olan imalat sektöründeki firmalarin bu sektörden elde ettikleri kâr ilk Beş yıl vergiden muaf tutulacaktır.

 

3. İHRACAT TEŞVİKLERİ

Nijerya dışından getirilerek Nijerya’da işlendikten sonra ihraç edilen ürünlerin bünyesinde kullanılan girdiler dahilde işleme uygulaması kapsamında vergiden muaf olarak getirilebilmektedir. Ayrıca, söz konusu ürünlerin vergisi eğer Nijerya’ya giriş sırasında ödenmiş ise ihracat yapıldıktan sonra söz konusu ürünlerin Nijerya’ya girişi sırasında ödenmiş olan vergiler iade edilmektedir.

Export Expansion Grant (EEG) Programı kapsamında ihracatçı firmalar toplam ihracat bedelinin %35’ine kadar varan oranlarda nakit teşvik alabilmektedir.

 

4. SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI

Nijerya genelinde 25 adet serbest bölgede 0 kurumlar ve gümrük vergisinden muaf olarak yatırım yapılabilmektedir. Ayrıca serbest bölgelerde üretilen eşya 0 oranında iç piyasada tüketime sunulabilmekte, serbest bölgede yapılan üretimin %35’i iç piyasaya vergiden muaf olarak satılabilmektedir.

Bunun yanında Nijerya’nın Avrupa Birliği ve ABD ile olan anlaşmaları sebebiyle uygun kota durumu bu ülkede üretimi daha avantajlı hale getirmektedir.

 

(Daha detaylı bilgi için bknz: Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC)www.nipc.gov.ng/)